Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Thach Thi Hong Sau
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Văn Hiến
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Văn Đoàn, Đinh Văn Nhu
Đã đưa lên 99 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 326 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23865 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này