No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lê Văn Hiến
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thach Thi Hong Sau
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Văn Hiến
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 23865 (xem chi tiết)