Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Thi Hong Sau
Ngày gửi: 10h:33' 13-12-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 122
Số lượt thích: 0 người
Phân Môn
Giọng quê hương
Bài:
TẬP ĐỌC

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh

Thứ bảy, ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh

Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh

rủ nhau
Luyện đọc:
Từ ngữ:
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
ngạc nhiên
nghẹn ngào
mím chặt
Chú ý cách đọc câu:
Xin lỗi. Tôi quả thật chưa nhớ ra anh là…
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Chú ý cách đọc câu:
Xin lỗi. // Tôi quả thật chưa nhớ ra / anh là… //
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Tìm hiểu bài:
Đôn hậu
Thành thực
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Dạ, không! Bây giờ tôi mới được biết hai
anh. Tôi muốn làm quen…
Chú ý cách đọc câu:
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Dạ, / không! // Bây giờ tôi mới được biết hai
anh. // Tôi muốn / làm quen… //
Chú ý cách đọc câu:
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Chú ý cách đọc câu:
Mẹ tôi là nguời miền Trung… Bà qua đời
đã hơn tám năm nay rồi.
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010

Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Mẹ tôi là nguời miền Trung… // Bà qua đời /
đã hơn tám năm nay rồi. //
Chú ý cách đọc câu:
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Tìm hiểu bài:
Bùi ngùi
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh

Từ ngữ:
rủ nhau, ngạc nhiên, nghẹn ngào, mím chặt
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
đôn hậu
thành thực
bùi ngùi
Giọng đọc toàn bài: Giọng kể, chậm rãi, nhẹ nhàng. Diễn tả rõ những câu nói của các nhân vật.
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Nội dung:
Tình cảm thiết tha gắn bó với người thân qua giọng nói quê hương thân quen.
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
Thứ bảy ngày 30 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Giọng quê hương

Thanh Tịnh
 
Gửi ý kiến