Hội nghị “Đổi mới quản lí và nângcao chất lượng giáo dục” trường TH&THCS Lê Văn Hiến

4353530 Thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học 2010-2011 ngày 23 tháng 10 năm 2010 trường TH&THCS Lê Văn Hiến tổ chức hội nghị “Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục” năm học 2010-2011. Đến dự với hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Tú Thịnh, cùng 33 cán bộ giáo viên trong nhà trường. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo dự thảo kế hoạch...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS LÊ VĂN HIẾN KHÓA IV NHIỆM KÌ 2012 - 2014 THÀNH CÔNG RỰC RỠ

8213569 Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-CĐGD ngày 26/6/2012 của Công đoàn Giáo dục Sơn Dương về Kế hoạch Đại hội CĐCS các trường học. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương và nghiêm túc, 14 giờ ngày 28/9/2012 công đoàn trường TH&THCS Lê Văn Hiến long trọng tổ chức Đại hội khóa IV nhiệm kỳ 2012 - 2014. Đại hội rất...

Các hoạt động công đoàn trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến trong năm qua.

Công đoàn cơ sở trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến trải qua 02 kỳ Đại hội, với bao hoạt động nhằm đại diện và bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức cho CBGV tham gia quản lý, giám sát các hoạt động cơ quan đơn vị tổ chức theo qui định của pháp luật; có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện...