CƠ CẤU TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2012 - 2013

Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013. Quyết định số 12/QĐ- của HT Trường Tiểu học&THCS Lê Văn Hiến, đã xây dựng cơ cấu tổ chức trong nhà trường, nhằm đảm bảo nhiệm vụ năm học. Trong đó tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của nhà trường. Trong trường, các tổ chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các...

Cơ cấu tổ chuyên môn 1, 2 năm học 2012 - 2013

Thực hiện nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013. Trường Tiểu học&THCS Lê Văn Hiến đã xây dựng cơ cấu tổ chức trong nhà trường, nhằn đảm bảo nhiệm vụ năm học. Trong đó tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng,...