Nguyên Bí thư chi đoàn Phạm Tuấn Trường

9694355 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh :1983 Nơi sinh :Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SPKT điện - Dạy học từ: Tháng 1/2005 -B - Phân công trách nhiệm 2013-2014 Chịu trách nhiệm về đoàn đội...