Chủ tịch Công đoàn khóa 4 nhiệm kỳ 2012-2014: NguyễnThị Hoa

8236690 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 20/10/1962 - Nơi sinh : Liên Sơn- Gia Viễn – Ninh Bình - Dạy học từ tháng tháng 9/1979 đến tháng 8/1990 dạy tại trường PTCS xã Quyết Thắng- Sơn Dương- Tuyên Quang. Tháng 9/1990 đến nay là giáo viên trường TH&THCS Lê Văn Hiến. Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường khóa 4 nhiệm kỳ 2012-2014 - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. B - Phân công trách...

Chủ tịch Công đoàn trường khóa 3 nhiệm kỳ 2010-2012: Phạm Thị Hoa

4583197 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 30-11-1973 - Nơi sinh :Vĩnh Bảo - Hải Phòng - Tốt nghiệp: Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang - Dạy học từ tháng 25/10/1993 đến 31/8/2001dạy tại trường THCS Minh Thanh. Từ 01/9/2001 đến 25/8/2006 là Phó hiệu trưởng trường THCS Minh Thanh. Từ 25/8/2006 đến nay là giáo viên trường TH&THCS Lê Văn Hiến. Năm 20010 làm Chủ tịch Công đoàn trường . - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Giáo viên dạy...