Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Ngàn

11220469 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 27/4/1975 Nơi sinh : Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học. - Ngày vào ngành: 1995; Dạy học từ tháng 1995 đến tháng 8/1996 tại trường Tiểu học Thiện Kế. Từ tháng 9/1996 đến tháng 8/2003 dạy trường Tiểu học Minh Thanh. Từ tháng 8/2003 đến tháng 8/2015 Phó hiệu trưởng trường Tiểu học 19/8. Từ 8/20015 đến nay là Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Văn Hiến. -...

Nguyên Phó Hiệu trưởng Dương Thị Hương

A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 02-4-1974 Nơi sinh : Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học. - Ngày vào ngành: 10/1994; Dạy học từ tháng 10/1994 đến tháng 8/1995 tại trường Tiểu học Tân trào. Từ tháng 9/1995 đến tháng 8/1998 dạy trường PTCS Trung Yên. Từ tháng 9/1998 đến tháng 7/2002 là giáo viên dạy tại trường TH Tần trào. Từ tháng 8/2002 đến 7/2003 là Phó hiệu trưởng trường TH Tân Trào. Từ...

Hiệu trưởng Hoàng Thị Định

9683291 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 21/9/1968 Nơi sinh: Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Đại học Sử - Ngày vào ngành: 1/12/1990. Từ 1/12/1990 đến 31/8/2003 là giáo viên trường THCS Bình Yên. Từ ngày 1/9/2003 là Phó hiệu trưởng trường THCS Bình Yên. Từ ngày 1/9/2013 đến nay là Hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Văn Hiến. - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được: Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua...

Phó Hiệu trưởng Lưu Cao Kỳ

9692115 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh :31/5/1978 Nơi sinh :Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh - Dạy học từ: 01/4/2001 - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; giáo viên giỏi cấp tỉnh. -B - Phân công trách nhiệm 2013-2014 Chịu trách nhiện về chuyên môn khối THCS...

Nguyên Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Điệp

4583420 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh :15-7-1976 Nơi sinh :Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Đại học Toán. - Dạy học từ - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Chiến sĩ thi đua; giáo viên giỏi -B - Phân công trách nhiệm 2012-2013 Chịu trách nhiện về chuyên môn khối THCS...

Nguyên hiệu trưởng Phạm Thị Kim Dung

4583479 A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 03-9-1961 Nơi sinh: Thái Nguyên - Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh. - Ngày vào ngành: 01/12/1981. Từ tháng 4/2011 đến 31/8/2013 là Hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Văn Hiến. - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được: Giáo viên giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. - Được khen thưởng: Huy chương phụ trách giỏi năm 1993; Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh; Giấy khen của UBND...