Ban giám hiệu

11220469 Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai Ngàn
A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 27/4/1975 Nơi sinh : Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tiểu học. - Ngày vào ngành: 1995; Dạy học từ tháng 1995 đến tháng 8/1996 tại trường Tiểu học Thiện Kế. Từ tháng 9/1996 đến tháng 8/2003 dạy trường Tiểu học Minh Thanh. Từ tháng 8/2003 đến tháng 8/2015 Phó hiệu trưởng trường Tiểu học 19/8. Từ 8/20015 đến nay là Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Lê Văn Hiến. -...

Ban chấp hành công đoàn

8236690 Chủ tịch Công đoàn khóa 4 nhiệm kỳ 2012-2014: NguyễnThị Hoa
A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh : 20/10/1962 - Nơi sinh : Liên Sơn- Gia Viễn – Ninh Bình - Dạy học từ tháng tháng 9/1979 đến tháng 8/1990 dạy tại trường PTCS xã Quyết Thắng- Sơn Dương- Tuyên Quang. Tháng 9/1990 đến nay là giáo viên trường TH&THCS Lê Văn Hiến. Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường khóa 4 nhiệm kỳ 2012-2014 - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. B - Phân công trách...

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

9694355 Nguyên Bí thư chi đoàn Phạm Tuấn Trường
A - Vài nét tiểu sử : - Ngày sinh :1983 Nơi sinh :Tuyên Quang - Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SPKT điện - Dạy học từ: Tháng 1/2005 -B - Phân công trách nhiệm 2013-2014 Chịu trách nhiệm về đoàn đội...

Ban chỉ huy liên đội

9755510 Liên đội trưởng: Lương Thị Huyền Trang
- Ngày sinh :26/10/2000 Nơi sinh :Tuyên Quang - Đang học lớp: 8A - Các danh hiệu Thi đua đã đạt được : Giải 3 môn văn cấp huyện....

Các tổ chuyên môn

CƠ CẤU TỔ XÃ HỘI NĂM HỌC 2012 - 2013
Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013. Quyết định số 12/QĐ- của HT Trường Tiểu học&THCS Lê Văn Hiến, đã xây dựng cơ cấu tổ chức trong nhà trường, nhằm đảm bảo nhiệm vụ năm học. Trong đó tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy tổ chức, quản lý của nhà trường. Trong trường, các tổ chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các...