DANH SÁCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Số điện thoại Ghi chú 1 Hoàng Thị Định 21/9/1968 Đại học Sử 0976.673.296 Hiệu trưởng 2 Lưu Cao Kỳ 31/5/1978 Đại học Sinh 0975.347.208 Phó hiệu trưởng 3 Hoàng Thị Mai Ngàn 27/4/1975 ...

Danh sách giáo viên năm học 2013-2014

stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Số điện thoại Ghi chú 1 Hoàng Thị Định Đại học Sử 0976.673.296 2 Lưu Cao Kỳ 31/5/1978 Đại học Sinh 0975.347.208 3 Dương Thị Hương 02/04/1974 Đại học TH 0127.566.1938 4 Đỗ Thị...

DANH SÁCH CB GV NĂM HỌC 2012-2013

Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Số điện thoại 1 Phạm Thị Kim Dung 03/9/1961 Đại học Sinh 0975.498.027 2 Nguyễn Thị Thuý Điệp 15/7/1976 Đại học Toán 0984.900.382 3 Dương Thị Hương 02/04/1974 Đại học TH 0127.566.1938 4 Đỗ Thị Xuân Oanh 16/07/1959 Cao đẳng Sinh 0167.207.1895 5 Đặng Thị Yến Cao đẳng TD 0985.586.883 6 Nguyễn Thị Tự 23/03/1961 Cao đẳng Toán 0975.625.871 7 Lương Ngọc Ánh 09/04/1958 Đại học Lý 0917.474.255 8 Vũ Tiểu Hạnh 14/06/1967 Cao đẳng Toán ...

Cơ cấu tổ chuyên môn 3 + 4 + 5 Năm học 2012 - 2013

Căn cứ vào nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013. Trường Tiểu học&THCS Lê Văn Hiến, tổng số có 33 cán bộ giáo viên được chia thành 4 tổ như sau: - Tổ khoa học tự nhiên - Tổ khoa học xã hội - Tổ 3 + 4 + 5 - Tổ 1 + 2. Trong hoạt động chuyên môn của trường TH- THCS Lê Văn Hiến thì tổ chuyên môn là tổ chức quan trọng nhất đảm nhận chức năng thực thi...